Jméno Číslo Telefon
Ředitelna 101 2292
Kuchyňka 102 2293
Zasedací místnost 104 2294
Xerox 201 2296
Ekonomické 202 2295
Toalety 203
Dílna 001 2241
Sklad 002 2243
Šatna 003