Jméno Místnost Pozice Telefon
Alena Netěsná Ekonomické ekonomka 2295
Jiřina Hamáčková Ekonomické ekonomka 2295
Stanislav Lorenc Sklad skladník 2243
Martina Marková Sklad skladnice 2243
Tomáš Kalousek Dílna technik 2241
Jindřich Holzer Dílna technik 2241
Alena Krátká Dílna technik 2241
Stanislav Janovič Dílna technik 2241
Milan Steiner Dílna mistr 2241
Toňýk Ťuhýk Ředitelna vrátný 2292